Adventtikeräys auttaa erityistarpeiset lapset kriisien keskellä kouluun Libanonissa

Poliittisen rauhattomuuden, talouskriisin, koronapandemian ja Beirutin viime vuotisten räjähdysten vuoksi YK:n mukaan 55 prosenttia libanonilaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

 

Caritas Libanonilla on neljä erityistarpeisten lasten koulua, jotka tarjoavat opetusta kriiseistä huolimatta. Oppilailla on erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä vammoja ja he tulevat haavoittuvassa asemassa olevista perheistä. Caritas Libanonin koulut antavat opetusta riippumatta lapsen taustasta tai uskonnosta. Kouluissa työskentelee erityisopettajia, psykologeja ja toimintaterapeutteja, jotka auttavat haavoittuvassa asemassa olevia lapsia oppimaan paremmin. He huomioivat kunkin oppilaan erityiset tarpeet. Koulut myös kannustavat elinikäiseen oppimiseen.

 

Libanonin kriisit ovat aiheuttaneet monien elintärkeiden tavaroiden ja palveluiden kuten puhtaan veden, terveydenhuollon ja polttoaineen hintojen nousua. Lisäksi ruoan hinta on noussut yli 300 prosenttia. Vaikeaa taloustilannetta pahentaa lisääntynyt työttömyys sekä paikallisen valuutan arvon lasku. Kaikenlaisilla perheillä on vaikeuksia. Varsinkin Syyriasta Libanoniin paenneiden perheiden ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointi on uhattuna. 

 

Tämän vuoksi monilla perheillä on vaikeuksia maksaa lastensa koulukyyti. Koulupudokkaiden määrä on lisääntynyt viime aikoina, sillä jos perheellä ei ole varaa koulukyytiin, lapsen koulunkäynti keskeytyy. Adventtikeräyksen tuotoilla pystymme varmistamaan, että lapset pääsevät kriisien keskellä kouluun. Nyt sinulla on mahdollisuus auttaa.

Täältä pääset suoraan lahjoitussivulle.

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04

Viite: 2231

Mobile Pay: 95959

Viite: adventti

 

Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)