top of page

Kollektiivista toimintaa siirtotyöläisten oikeuksien ja oikeussuojan parantamiseksi Bangladeshissa

Vaikka ihmiskaupan vastaista työtä on tehty jo pitkään, maailmassa on tällä hetkellä enemmän ihmiskauppaa ja orjuutta kuin koskaan aikaisemmin. YK:n mukaan globaalisti 50 miljoonaa ihmistä elää modernissa orjuudessa. ”Kollektiivista toimintaa siirtotyöläisten oikeuksien ja oikeussuojan parantamiseksi”-projekti Bangladeshissa keskittyy siirtotyöläisten oikeuksien edistämiseen ja ihmiskaupan ehkäisyyn. Joka vuosi yli 500 000 bangladeshilaista muuttaa työn perässä. Tiedon puute omista oikeuksistaan, köyhyys ja naisiin kohdistuva väkivalta asettavat nämä siirtolaiset haavoittuvaan asemaan ja riskiin tulla ihmiskaupatuksi. Paikallisen kumppanin OKUPin ja CAFODin kanssa toteutettavassa hankkeessa siirtotyöläiset saavat tietoa ja työkaluja puolustaa oikeuksiaan ja torjua ihmiskauppaa ja turvatonta siirtolaisuutta. Projektista hyötyy yli 24,000 siirtotyöläistä ja heidän perheenjäsentään Fadipurin, Munshiganjin ja Narayanganjin alueilla.

Hankkeen myötä:

 • Siirtotyöläiset, erityisesti naiset ja tytöt, ja heidän yhteisönsä saavat työkaluja puolustaa oikeuksiaan ja ehkäistä ihmiskaupan riskejä, pakkotyötä ja hyväksikäyttöä.

 • Siirtotyöläisillä ja vastuunkantajilla, esimerkiksi juristeilla ja oikeusviranomaisilla on tarvittavat tiedot ja taidot siirtotyöläisten oikeuksien turvaamiseksi.

 • Kansalliset ja kansainväliset päättäjät ryhtyvät toimiin turvatakseen siirtotyöläisten naisten ja tyttöjen oikeudet ja parantaakseen heidän pääsyään oikeusmekanismeihin.

Mitä teemme?

 • Yhteisöt saavat koulutusta työperäiseen maahanmuuttoon, ihmiskaupan ehkäisyyn ja oikeuksiinsa liittyen.

 • Siirtotyöläiset saavat koulutusta oikeuksistaan ennen maastamuuttoa.

 • Palaavat siirtotyöläiset, jotka ovat joutuneet rikoksen uhreiksi, saavat tukea lakikäsittelyyn.

 • Juristeja, tuomareita ja päättäjiä koulutetaan siirtotyöläisten oikeuksista ja konsultoidaan järjestelmän kehittämiseksi.

 • Vuosittain julkaistaan ”Access to Justice” -raportti, jossa konsultoidaan siirtotyöläisiä, juristeja, tuomareita ja päättäjiä. Raportti nostaa esiin epäkohtia ja antaa kehitysehdotuksia siirtotyöläisten oikeuksien parantamiseksi.

 

Mitä tuloksia odotamme?

 • Pitkän aikavälin tulos: Yhteiskunta ja yhteisöt kykenevät ehkäisemään siirtotyöläisten hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa ja edistämään heidän oikeuksiaan.

 • Keskipitkän aikavälin tulokset: siirtotyöläisillä, etenkin naisilla ja tytöillä, on valmiudet ja tietotaito joilla he puolustavat oikeuksiaan. He myös kampanjoivat riskialtista maastamuuttoa, ihmiskauppaa, pakkotyötä ja hyväksikäyttöä vastaan. Juristit ja oikeusviranomaiset saavat lisää tietoa ja ymmärrystä ja suojelevat ja edistävät siirtotyöläisten oikeuksia. Kansalliset ja kansainväliset päättäjät toimivat suojellakseen siirtotyöläisten oikeuksia ja pääsyä oikeusjärjestelmiin.

 • Lyhyen aikavälin tulokset: siirtotyöläisillä on lisääntynyt ymmärrys ja tieto oikeuksistaan. Siirtotyöläiset saavat tarvittaessa lakineuvontaa ja tukea. Päättäjät ja muut toimijat kuten juristit saavat lisää tietoa siirtotyöläisten oikeuksista. Siirtotyöläisten oikeuksia ohjaavat dokumentit perustuvat tutkittuun tietoon ja siirtotyöläisten omiin kokemuksiin ja niiden oppeja jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Ihmisoikeuksien huomioiminen hankkeessa

Hanke edistää erittäin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia ja hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa osallistetaan hankkeeseen osallistuvia siirtotyöläisiä. Hankkeen osallistujissa etusijalle asetetaan ne, jotka ovat erityisessä vaarassa syrjäytyä sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvat. Vaikuttamalla päättäjiin hanke pyrkii muuttamaan järjestelmää kokonaisuudessaan niin, että siirtotyöläisten ihmisoikeudet otetaan paremmin huomioon hankkeen jälkeen. Naisten ja marginalisoitujen yhteisöjen osallisuus on keskiössä.

Tue työtämme ihmisen ja oikeudenmukaisuuden puolesta ja lahjoita kehitysyhteistyöhön:

Tee kertalahjoitus kehitysyhteistyöhön
Tue kehitysyhteistyötä kuukausittain
Jhorna from Faridpur.jpg
bottom of page