Cares-raportti: Peruspalveluiden saatavuus erityisesti maahanmuuttajille on varmistettava

Lataa koko raportti englannin kielellä tästä.

Caritas Europan Caritas CARES -julkaisusarja esittää konkreettisia keinoja köyhyyden ja syrjäytyneisyyden vähentämiseen Euroopassa. Vuoden 2019 raportti keskittyy peruspalveluiden saavutettavuuteen erityisesti haavoittuvimpien väestöryhmien osalta. Tänään julkistettava Suomen maaraportti osoittaa, että keskimäärin peruspalvelut ovat Suomessa melko riittäviä ja varsin hyvin saavutettavia. Kuitenkin erityisesti maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden palveluiden soveltuvuudessa on parantamisen varaa.

Vaikka palveluita on etenkin suuremmissa kaupungeissa hyvin saatavilla, ne eivät kuitenkaan aina tavoita asiakkaita. Syynä voi olla ymmärtämättömyys palveluiden toimivuudesta tai työn ja asunnon saannin kohtuuttomalta tuntuva vaikeus korkeastakin koulutustaustasta huolimatta. Palveluiden, etenkin työllistymispalveluiden, tulisi huomioida paremmin maahanmuuttajataustaisten ihmisten kokonaistilanne. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osalta tulisi lisätä tukitoimenpiteitä niin, että omassa ammatissa työskentely olisi mahdollista.

Raportti peräänkuuluttaa, että jokaiselle ihmiselle taustasta riippumatta on taattava pääsy koulutukseen, työmarkkinoille ja kuntoutukseen ilman turhia byrokraattisia vaatimuksia. Työstä on maksettava riittävää palkkaa ja toimeentulotuen tulisi olla riippuvaista tulojen määrästä, ei niiden lähteestä, jotta työn tekeminen olisi kannattavaa eikä toimeentuloloukkuja syntyisi.

Raportti suosittelee subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista ja maksutonta esiopetusta viisivuotiaasta alkaen. Tämä on erityisen tärkeää maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotta he ehtivät ennen kouluikää saavuttaa riittävän suomen kielen taidon.

YHTEYSTIEDOT

Suomen Caritas

Kuusitie 6

00270 Helsinki

FINLAND

+358 400 911 874

Sähköposti: caritas@caritas.fi

Toimiston aukioloajat: ma-pe 10-15,

ajanvarauksella myös muina aikoina. Tervetuloa!

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube

Tietosuojaseloste I Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)