top of page

Duuni-hanke nuorille vanhemmille

DUUNI - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -hanke tukee nuoria vanhempia opiskelu- tai työpaikan löytämisessä. Ryhmä on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille äideille ja isille, jotka haluaisivat päästä opiskelemaan tai työelämään. Tavoitteena on löytää omat vahvuudet ja hakea työ- tai opiskelupaikkaa. Ryhmässä käydään läpi omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita ja työn- ja opiskelupaikan hakemiseen liittyviä asioita (kuten hakupaperit ja työhaastattelu).    

 

Ryhmän lisäksi hankkeessa on mahdollista saada yksilöohjausta. 

 

Lisää tietoa ja ilmoittautumiset:  

Adriana Saarialho

adriana.saarialho@caritas.fi

Puh. 0400911874

34673339_261254644450508_200151168113757

DUUNI-hanke on kolmivuotinen EU:n rahoittama hanke, joka järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Kirjan talo ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

bottom of page