top of page

Duuni-hanke nuorille vanhemmille

DUUNI - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -hanke (2018-2020) tuki nuoria vanhempia opiskelu- tai työpaikan löytämisessä. Kohderyhmänä olivat nuoret vanhemmat (16-29-vuotiaat), jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, toisen asteen koulutus on jäänyt suorittamatta tai he ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen.

 

Hankkeessa pilotoitiin yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena oli edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä ja tukea näin opiskelu- ja työelämän polulle.

 

Yhdessä kohderyhmän kanssa hankkeessa suunniteltiin, testattiin ja dokumentoitiin erilaisia menetelmiä vanhemmuuden taitojen osaamisen tunnistamiseksi. Hanke vahvisti ohjauksen parissa työskentelevien ammattilaisten menetelmäosaamista ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä työnohjauksellisen e-valmennuksen avulla.

 

Hanketta hallinnoi Turun Ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina olivat Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Kirjan talo ry, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Suomen Caritas ry

Hankkeen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (EU-rahasto)

 

Hankkeen tuloksena syntyi: DUUNI-interventiomalli; DUUNI-työkalupakki ammattilaisille; e-Valmennus ja sähköinen portaali. Hankkeen tulokset julkaistaan tammikuussa 2021 erillisillä kotisivulla.

Tähän mennessä julkaistut artikkelit ja hanketulokset löytyvät seuraavien linkkien takaa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5.

https://talk.turkuamk.fi/hyve/vanhemmuuden-taidot-ovat-tyoelamavahvuus/


 

34673339_261254644450508_200151168113757

DUUNI-hanke on kolmivuotinen EU:n rahoittama hanke, joka järjestetään yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Kirjan talo ry:n sekä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

bottom of page