top of page

Föreningens styrelse

På årsmötet den 25 april 2024 valdes nya styrelsemedlemmar för Caritas.

  • Puheenjohtaja piispa Raimo Goyarrola (nya)

  • Pekka Palokangas

  • Mariam Dano

  • Osmo Vartiainen

  • Veronika Pollastrini (nya)

  • Isä Joosef Dang (nya)

  • Klaus Damsten (nya)

  • Alexandra Lahti – Nuuttila (nya)

  • Giovanni Canarecci (nya)

share the journey kampanja -2-.jpg

Caritas Finland verksamhetsberättelse 2023

Caritas Finland verksamhetsberättelse 2022

Caritas Finland verksamhetsberättelse 2021

Caritas Finland

verksamhetsberättelse 2020

Caritas Finland

verksamhetsberättelse 2023

Caritas Finland 

verksamhetsberättelse 2023

Caritas Finland reglarna

bottom of page