top of page

Riktlinjer för att förebygga och hantera övergrepp

Hösten 2021 uppdaterade Caritas Finland riktlinjerna för att förebygga sexuella övergrepp på barn. Samtidigt uppdaterades riktlinjerna för hur man ska söka vård om övergrepp inträffar.

Caritas Finland följer sin globala paraplyorganisation Caritas Internationalis riktlinjer mot trakasserier. Enligt dessa riktlinjer är alla Caritas-organisationer världen över engagerade i att skapa en professionell arbetsmiljö utan skrämsel, fientlighet, förnedring, mobbning, våld eller andra brott som kan påverka arbetsprestationen eller individens värdighet.

Ingen form av trakasserier – verbala, fysiska eller visuella – tolereras. Oönskade trakasserier inkluderar övergrepp som baseras på ras, hudfärg, religion, filosofiska eller politiska ideologier, kön, ålder, nationellt ursprung eller härkomst, funktionsnedsättning, sjukdom, civilstånd eller andra lagligt skyddade faktorer.

Trakasserier av kollegor, arbetskamrater och personer vi arbetar med är alla lika förbjudna.

Läs mer om förebyggande av övergrepp på Caritas Internationalis webbplats (på engelska).

 

Caritas Finland är engagerad i att upprätthålla Caritas Internationalis standarder för god styrning och uppmuntrar sina samarbetspartners och tjänsteleverantörer att förbinda sig till samma standarder. Caritas Finland har beslutat att skydda varje människas säkerhet och värdighet, vare sig de är anställda, volontärer eller supportrar. Caritas tolererar inte trakasserier eller övergrepp. Varje barn och vuxen som kommer till oss har rätt att bli mottagen i en trygg miljö. Caritas samarbetspartners är förbjudna att begå övergrepp mot barn, människohandel och sexuella övergrepp, och de måste införa rutiner för att förebygga, hantera och svara på sådana frågor.

 

Caritas Finland följer samma tillvägagångssätt som den Katolska kyrkan i Finland. Kyrkan har riktlinjer för att förebygga och hantera sexuella övergrepp mot barn. På dessa sidor finns mer information om riktlinjerna för Katolska stiftet i Helsingfors. Vid misstanke om övergrepp uppmanas man att omedelbart anmäla det till kurian i Helsingfors stift och även rapportera alla brottsmisstankar till polisen.

Misstankar om övergrepp hanteras av en särskild kommitté utsedd av biskopen av Helsingfors.

Caritas Finland fick Safeguarding-certifikatet i april 2023. Certifikatet finns i PDF-format här nedan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tillgång till vård för offer för övergrepp

Caritas Finland rekommenderar att offer för övergrepp söker vård på följande platser.

Seri-stödscenter erbjuder stöd genom hälso- och sjukvården för offer för sexuella övergrepp som är över 16 år. Adress: Haartmansgatan 2, K-ingången, 1

våningen, Helsingfors. Öppet dygnet runt.

Rape Crisis Center Tukinainen erbjuder psykologiskt och juridiskt stöd på finska, svenska och engelska.

Kristelefon: +358 800 97899, mån-tors kl. 9-15, helger och helgdagar samt deras aftnar kl. 15-21. Ej på fredagar.

Juridisk jour: +358 800 97895, mån-tors kl. 11-16

E-post: office@tukinainen.fi

bottom of page