Vaadimme uutta Euroopan komissiota asettamaan ihmiset EU:n ulkopolitiikan keskiöön!

Ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta Euroopan Caritakset vaativat uutta komissiota vahvistamaan sitoutumisensa Agenda 2030 -ohjelman toteuttamiseen ja puolustamaan johdonmukaisesti kestävää kehitystä EU:n ulkopolitiikassa. Vain siten Euroopan unioni voi taata ihmisoikeudet ja ihmisarvon kaikille.

 

Euroopan Caritakset vaativat kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komissaariksi nimettyä Jutta Urpilaista asettamaan etusijalle humaanimman kansainvälisen kehityspolitiikan sekä koko komissiota asettamaan ihmiset keskiöön kaikessa unionin ulkopolitiikassa.

 

Ihmisoikeudet kuuluvat Euroopan unionin perusarvoihin samoin kuin kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan. Jokaisen jäsenmaan tulisi suojella ja vahvistaa ihmisoikeuksia ulkopolitiikassaan, mukaan lukien maatalous-, kauppa-, verotus- ja maahanmuuttokysymykset. Ihmisoikeuksia tulisi suojella myös EU:n yhteisessä turvallisuus- ja kehityspolitiikassa.   

 

Tällä hetkellä Euroopan unionin omat taloudelliset ja turvallisuusedut asetetaan etusijalle köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden poistamisen sijaan. Siksi uuden komission pitäisi välittömästi muuttaa niitä käytäntöjä, joilla on kielteisiä vaikutuksia kestävään kehitykseen globaalissa Etelässä. Esimerkiksi, EU ja sen jäsenmaat ovat merkittävimpänä kehitysyhteistyön antajana keskeisessä roolissa kamppailussa nälkää vastaan. Siksi EU:n tulisi tarkastella biopolttoaineisiin, maanomistusoikeuksiin ja kauppapolitiikkaan liittyviä linjauksiaan globaalista näkökulmasta arvioiden niistä maailman köyhimmille ihmisille aiheutuvat seuraamukset.

 

”Kaiken poliittisen toiminnan tulee palvella ihmisiä. EU-johtajilla on vastuu tarkastella siirtolaisuuden, kehityksen ja ihmispersoonan suhdetta eettisestä näkökulmasta. Ihmisarvon tulisi olla keskiössä EU:n ulkopolitiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa.”

Maria Nyman, Caritas Europan pääsihteeri

 

Euroopan Caritakset toivovat, että talouskasvun sijaan EU:n kehitysyhteistyössä korostuisi ihmisen kokonaisvaltainen kehitys, ja ihmisarvo Eurooppaan kohdistuvan siirtolaisuuden estämisen sijaan. Jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa potentiaaliaan arvokkaasti.

 

”Kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä haluamme EU:n johtajien kuuntelevan niitä, jotka ovat köyhiä ja syrjäytyneitä, ja suunnittelevan politiikkaa, jonka keskiössä on ihmisarvo.”

Shannon Pfohman, Caritas Europan vaikuttamistyön johtaja