top of page

Kymppi-hanke

KYMPPI-hankkeen tavoitteena on edistää kehittyvissä maissa asuvien ihmisten kestävää ja oikeudenmukaista toimeentuloa juurruttamalla kestävän kehityksen tavoitteet suomalaisten, kehittyvissä maissa toimivien yritysten liiketoimintaan. Hanke tukee yrityksiä syvällisten ja konkreettisten yritysvastuukäytäntöjen rakentamisessa edistämällä yritysten ja kehittyvissä maissa toimivien suomalaisten  järjestöjen yhteistyötä. Järjestöillä on paitsi osaamista kestävän toimeentulon edistämisestä, myös runsaasti kokemusta kehittyvissä maissa toimimisesta. Yrityksillä puolestaan on mahdollista tarjota hanketyötä pitkäkestoisempaa ja skaalautuvampaa toimintaa. Siksi yhteistyön edistämisellä voi olla merkittäviä hyötyä niin yrityksille, järjestöille kuin kohdemaiden ihmisille. Kymppi-hanketta toteuttaa Diakonissalaitos yhdessä Filantropian, Filoksenian ja Suomen Caritaksen kanssa. Hanketta rahoittaa ulkoministeriö. Hankekausi kestää 03/2021-12/2022.

Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi

 

Yritysvastuuseen panostaminen tulee yrityksille koko ajan merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, myös avaavat valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka ovat valmiita muuttamaan toimintaansa ja liittymään kestävän yritystoiminnan edelläkävijöiden joukkoon. Jotta pienet ja keskisuuretkin yritykset voisivat helpommin tarttua näihin mahdollisuuksiin, on Kymppi-hanke laatinut niitä varten yritysvastuun perustietopaketin. Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi sisältää runsaasti työkaluja ja vinkkejä vastuullisuuden toteuttamiseen käytännössä. Kurssia voi opiskella omaan tahtiin millä tahansa verkkoon kytketyllä laitteella.

Vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa -kurssi

Kestäviä menestystarinoita

Arbonaut, Mifuko ja Pure Waste ovat esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka ovat menestyneet samalla kestävää kehitystä edistäen.

tuettu_Suomen_kehitysyhteistyövaroin.pn
bottom of page