top of page

Nuorista ympäristöoikeudenmukaisuuden suunnannäyttäjiä Myanmarissa

3G5A2463.jpeg

Myanmar on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Kohoavien lämpötilojen sekä yleistyvien luonnonkatastrofien vaikutukset ovat jo nyt tuntuvia myanmarilaisten elämässä. Vuoden 2021 sotilasvallankaappauksen myötä konflikti ja väkivalta ovat myös lisääntyneet maassa ja pienentäneet kansalaisyhteiskunnan tilaa.

 

Paikallinen kumppanimme joutuu jatkuvasti toimimaan lakkauttamisen sekä vangitsemisen uhan alla. Haastavasta tilanteesta huolimatta, kumppanimme on saavuttanut 1260 miestä ja naista sekä heidän perheensä. Hankkeen osallistujat, joista suuri osa ovat maan sisäisiä pakolaisia, ovat saaneet koulutusta kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta. He saavat työkaluja ja tukea toteuttaa omia kestävää elämäntapaa edistäviä toimintatapoja omissa yhteisöissään ja perheissään. Monet osallistujat kasvattavat oman ruokansa ja saavat koulutusta esimerkiksi luonnonmukaisten lannoitteiden tekemisestä ja käytöstä.

Tuki paikalliselle kumppanille humanitaarisen kriisin keskellä on elintärkeää. Hanke päättyi vuoden 2023 lopussa.

UM_Kehitysyhteistyo_horizontal_blue_FIN_rgb.png
bottom of page