top of page

Ilmastokestävä maatalousjärjestelmä pienviljelijöille Nepalissa

Ilmastokestävä maatalousjärjestelmä pienviljelijöille Nepalissa -hankkeen tavoitteena on luoda ilmasto- ja katastrofikestäviä maatalousyhteisöjä Nepalissa. Yhteistyössä Caritas Itävallan ja Caritas Nepalin kanssa tehtävä hanke vahvistaa pienviljelijöiden valmiuksia rakentaa uudistavaa maataloutta sekä parantaa ilmastonmuutoksen vaikutusten ja luonnonkatastrofien sietokykyä. Hanke ottaa oppeja Caritas Internationalin SAFBIN Nepal -ohjelmasta, jonka tavoitteena on parantaa elintarviketuotantoa ilmastonmuutoksen ja lisääntyvien luonnonkatastrofien edessä.  

Hanke edistää paikallisten yhteisöjen ja erityisesti pienviljelijöiden ruokaturvaa ja ravitsemusta. Vahvistuneet ja kyvykkäät pienviljelijäyhteisöt jatkavat paikallisten ratkaisujen kehittämistä, jotta he voivat paremmin vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin. Pienviljelijäyhteisöjen osallistuminen ilmasto- ja katastrofihallintasuunnitelmien toteuttamiseen paikallishallinnon tasoilla auttaa lieventämään ja estämään ilmasto- ja katastrofitapahtumien vaikutuksia ruokaturvaan. Hanke toimii 1800 pienviljelijäperheen kanssa Gandakin provinsissa Nawalpurin alueella. Yhteistyötä tehdään 16 kansalaisyhteiskuntatoimijan kanssa. 

 

Mitä teemme? 

  • Luomme ja vahvistamme pienviljelijäyhteisöjen ja sidosryhmien kumppanuuksia esimerkiksi maaseudun kuntahallinnon, tutkijoiden, laitosten, järjestöjen, palveluntarjoajien ja hallituksen virkahenkilöiden kanssa. 

  • Tunnistamme, suojelemme ja kehitämme ilmastokestävien, paikallisten viljelykasvien sekä syötävien ja rehukasvien hyödyntämistä.  

  • Tuemme pienviljelijäyhteisöjä toteuttamaan viljelyksillään käytännön tutkimusta parempien viljelytapojen ja käytäntöjen löytämiseksi. 

 

Mitä tuloksia odotamme? 

  • Pitkän aikavälin tulos: varmistamme pienviljelijöiden ruoka- ja ravitsemusturvan ilmastonmuutokseen varautumisessa Nepalissa. 

  • Keskipitkän aikavälin tulokset: pienviljelijäyhteisöjen osaaminen uudistavassa maataloudessa on parantunut ja ne ovat ilmasto- ja kriisikestäviä. Pienviljelijät kykenevät parantamaan ruoantuotantoa ilmasto- ja kriisinkestävästi. Onnistumisen mittareina ovat sukupuolten tasa-arvo (60 % osallistujista naisia) sekä kasvanut ruoantuotanto. 

  • Lyhyen aikavälin tulokset: Pienviljelijöiden jaettu tieto ja osaaminen ilmasto- ja kriisikestävyyden toimista on parantunut ja heillä on pääsy laadukkaisiin palveluihin (sosiaaliset palvelut ja rahoitus). Pienten maatilojen kasvisto on monipuolistunut ja luonnon monimuotoisuus kohentunut. Suunnitelmat ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofien riskien vähentämiseksi on toimeenpantu yhteisötasolla. 

 

Ihmisoikeustilanne Nepalissa 

 

Yhteisön itsensä johtama hanke on luonteeltaan osallistava ja inklusiivinen. Se mahdollistaa kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten tavoittamisen. Päätökset tehdään yhdessä, mikä edesauttaa hankkeen osallistavuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhteisöillä on hankkeen täysi omistajuus, mikä varmistaa tulosten kestävyyttä sekä tasa-arvoisen osallistumismahdollisuuden jokaiselle. 

Naisten osallisuus on hankkeen ytimessä – naisten tarpeisiin vastaaminen sekä osaamisen myötävaikutus ilmasto- ja riskikestävyyden vahvistamiseksi tunnustetaan ja sitä hyödynnetään kaikessa tekemisessä. Erityisesti huomioidaan kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevat naiset ja tytöt, kuten aviottomat, vammaiset, raskaana olevat ja imettävät sekä nuoret. Sukupuolieroteltua tietoa (disaggregated data) kerätään hankkeen seurannassa ja sitä käytetään suunnittelussa ja arvioinnissa. 

SAFBIN CRASS-27.jpg

Hanke saa Ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea vuosina 2023-2025

UM_Kehitysyhteistyo_horizontal_blue_FIN_rgb.png

Tue Nepalin kehitysyhteistyöhanketta

Tue kuukausittain

Tee kertalahjoitus Nepaliin

bottom of page