top of page

Tue paimentolaisnaisten ruokaturvaa Keniassa!

Paastokeräys 2022

Caritaksen kehitysyhteistyöhanke edistää parempaa toimeentuloa ja ruokaturvaa paimentolaiskansaan kuuluville naisille sekä heidän perheilleen Turkanan maakunnassa, Keniassa. Luoteis-Kenian kuivilla alueilla sijaitseva Turkanan maakunta on yksi Kenian köyhimmistä alueista ja nälän uhka on jatkuvasti läsnä. Ruokaturvan toteutumiseksi ihmisillä tulisi olla mahdollisuus hankkia riittävästi turvallista ja ravinteikasta ruokaa terveellisen ja aktiivisen elämän ylläpitämiseksi. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat toistuvat kuivuudet ovat kärjistäneet paimentolaisyhteisöjen haavoittuvuutta johtaen ruokaturvan heikentymiseen entisestään. Turkanakansan perinteinen riippuvuus luonnonvaroista, alueen historiallinen syrjäytyneisyys ja infrastruktuurin puute tekevät heidät erityisen haavoittuviksi elinympäristön muutoksille.  

 

Caritaksen kehitysyhteistyöhanke vahvistaa naisten ja heidän perheidensä ruokaturvaa ja elinkeinoja Kerion ja Kangatothan hallintoalueilla Turkanan maakunnassa kehittämällä vanhoja elinkeinoja ja luomalla uusia toimeentulon muotoja. Hankkeeseen osallistuvien naisten kanssa perustetaan yhteisöllisiä säästö- ja lainausryhmiä sekä heille tarjotaan koulutusta mehiläisten hoidossa, hunajan prosessoinnissa ja parempilaatuisten korien punonnassa. Lisäksi parannetaan hunajan, lihan ja korien markkinoille pääsyä sekä parannetaan paikallista vuohikantaa sekoittamalla siihen enemmän lihaa ja maitoa tuottavaa vuohirotua. 

 

Kehitysyhteistyöhanke alkoi viime vuonna ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Siihen osallistuu 18 naisryhmää kuudessa yhteisössä eli yhteensä 540 naista. Lisäksi 3240 heidän perheenjäsentään hyötyy epäsuorasti hankkeesta. Hanketta toteutetaan yhteistyössä paikallisen Caritas Lodwarin sekä Inter-Culturin kanssa.  

 

Tukemalla Caritaksen paastokeräystä tuet kenialaisten naisten sekä heidän perheidensä ruokaturvan parantumista, elinkeinojen vahvistumista ja naisten voimaantumista toimimaan uudenlaisin tavoin oman ja perheidensä hyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Voit tehdä lahjoituksen verkkosivuillamme tai suoraan Caritaksen tilille: 

Saaja: Suomen Caritas ry  

Tili: FI73 8000 1270 1545 04 

Viite: 2257  

 

Mobile pay: 95959  

Viesti: Kenia 

 

Keräyslupa: RA/2022/218

bottom of page