top of page

Caritas CARE -raportti keskittyy työllisyyteen

Päivitetty: 11. helmik. 2022


Maahanmuuttajien, naisten ja nuorten työllistymiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Nämä ovat ryhmiä, joiden haasteet tulivat esille Caritas Europan julkaisemassa Caritas CARE -raportissa, joka on juuri ilmestynyt. Sillä pyritään vaikuttamaan sekä Euroopan unionin että Suomen sosiaalipoliittisiin päätöksiin. Raportin teemat liittyivät tammikuussa pidettyihin aluevaaleihin.

“Uudet hyvinvointialueet päättävät terveys- ja sosiaalipalveluista. Niiden tulee toimia hyvin yhteen työllisyyspalveluiden kanssa, jotka siirtyvät kokonaan kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Toimivat terveys- ja hyvinvointipalvelut parantavat ihmisten työllistymistä ”, sanoo Caritaksen pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto.


Talous, ympäristö ja sosiaaliset oikeudet yhteydessä toisiinsa


Caritaksen tavoitteena on toimia köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan sekä edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Siksi Caritas tukee heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja yrittää osoittaa epäreiluja rakenteita ja käytäntöjä. Caritas CARE -raportit ovat yksi väline vaikuttamistyössä.

Tuore raportti käsittelee etenkin tasavertaisia työmarkkinoita ja sitä, miten sosiaaliset talousmallit voisi ottaa huomioon laajemmin. Caritaksen mukaan talous, ympäristö ja sosiaaliset oikeudet ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Keskeistä on edistää työmarkkinoiden tasavertaisuutta, taata riittävä toimeentulo, kestävä työllisyys ja laadukkaat palvelut.

Suomessa työllistyminen on vaikeampaa vähän koulutetuilla, eläkeikää lähestyvillä, maahanmuuttajilla, osatyökykyisillä ja kehitysvammaisilla. Raportti huomioi etenkin maahanmuuttajien, romanien ja nuorten työllisyystilanteen. Varsinkin pakolaisten työllistyminen on vaikeaa. Pandemia-aika on vaikuttanut nuorten työllisyyteen. Usein on käynyt niin, että osa-aikaisessa työsuhteessa olevat menettävät työnsä ensimmäisenä.

Työkykyohjelma on parantanut suomalaisten työttömien tilannetta. Se tukee työllistymistä, osa-aikatyön säilyttämistä, estää pitkäaikaistyöttömyyttä ja työkyvyttömyyttä. Työikäisten osuus vähenee Suomessa jatkuvasti. Se tuottaa haasteita julkisten palveluiden rahoitukseen ja hoitoon pääsyyn.


Suosituksia suomalaisille työmarkkinoille


Raportin mukaan Suomessa tulisi olla ohjelma, joka tukisi maahanmuuttajien, paikolaisten ja turvapaikanhakijoiden pääsyä työmarkkinoille. Tämä edellyttäisi hallitukselta parempia työllistymismahdollisuuksia etenkin maahanmuuttajanaisille. Samoin maahanmuuttajien koulutus ja pätevyydet pitäisi tunnistaa paremmin.

Kehitysvammaisten työllistymistä voisi tukea esimerkiksi sosiaalisissa yrityksissä.

Romanien työllistämisessä pitäisi huomioida ennen kaikkea heidän kykynsä ja taitonsa. Työmarkkinat voisivat myös tukea yrittäjyyttä ja kiinnittää huomiota alueellisiin tarpeisiin.

Raportin mukaan Suomessa hallituksen pitäisi tukea sosiaalisia yrityksiä enemmän esimerkiksi verohelpotuksilla. Suomen Caritas haluaisi viedä omaa yhteiskunnallisen yrityksen aloitettaan eteenpäin.

Kahden vuoden välein ilmestyvä raportti on tehty Euroopan unionin tuella. Yhteensä seitsemäntoista maan raportit löytyvät tämän linkin takaa. Alla on Suomea käsittelevä osuus pdf-muodossa.


Lue koko raportti englanniksi alta:

Finland_CountryReport_digital_single
.pdf
Lataa PDF • 1.54MB70 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page