EU:n ja Afrikan kumppanuus: Rauhaa on rakennettava yhdessä

Kansainvälisenä rauhanpäivänä 21. syyskuuta, 2020

Kansainvälisenä rauhanpäivänä Afrikan ja Euroopan Caritas-järjestöt vaativat EU:n ja Afrikan johtajia ottamaan aktiiviset kansalaiset rauhaa ja turvallisuutta edistävien hankkeiden keskiöön.

 

Kannustamme johtajia inspiroitumaan tämänvuotisen rauhanpäivän teemasta ”Rakennetaan rauha yhdessä” ja sitoutumaan tulevassa Afrikan Unionin ja EU:n huippukokouksessa rakentamaan rauhaa aidosti osallistavien prosessien kautta.

 

“Ihmisten asettaminen rauhaa ja turvallisuutta edistävien pyrkimysten keskiöön tarkoittaa sitä, että otetaan valtiokeskeistä laajempi lähestymistapa, annetaan arvoa ihmisten kyvykkyydelle ja luodaan kunnianhimoisia osallistavia strategioita.”

          Albert Mashika, Caritas African pääsihteeri

 

Lokakuun lopulla järjestettävän kuudennen EU:n ja Afrikan Unioinin välisen huippukokouksen odotetaan päättyvän yhteiseen julkilausumaan, joka esittelee seuraavien vuosien prioriteetit ja konkreettiset toimenpiteet myös rauhan ja turvallisuuden alueella. Huolimatta EU:n sitoutumisesta Agenda 2030 -periaatteisiin ja ihmiskeskeiseen kumppanuuteen, aiemmat EU-instituutioiden antamat lausunnot tulevasta kumppanuudesta ovat johdonmukaisesti keskittyneet pikemminkin valtioiden turvallisuuteen. Kuitenkin EU:n ja Afrikan välisten suhteiden tulisi perustua monisidosryhmäiseen kumppanuuteen, johon kuuluu niin kansalaisyhteiskunta kuin muut toimijat – ei ainoastaan hallitukset ja hallitusten väliset instituutiot. Tällä on erityinen merkitys rauhan rakentamisessa, joka on kokonaisvaltainen prosessi, jossa puututaan konfliktien juurisyihin ja panostetaan konfliktien ehkäisyyn paikallistasolla sekä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Rauhan rakentaminen vaatii myös merkittäviä panostuksia äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi ja laillisuusperiaatteen säilyttämiseksi.

 

Kutsumme EU:n ja Afrikan johtajat tunnustamaan paikallistason osallistamisen tärkeyden ja uskonnollisten toimijoiden roolin rauhaa edistävissä hankkeissa; helpottamaan ruohonjuuritason ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, myös naisten ja nuorten osallistumista rauhan aloitteisiin mielekkäällä tavalla ja laajentamaan mahdollisuuksia paikallisjohtoiseen rahoitukseen ja kumppanuuteen.

 

“EU:n ja Afrikan yhteiset turvallisuuteen liittyvät toimet voivat onnistua ainoastaan sitoutumalla rohkeasti rauhan rakentamiseen yhdessä.”

          Maria Nyman, Secretary General of Caritas Europa

 

Caritas-järjestöt edistävät ruohonjuuritason osallistumista siksi, että se on välttämätöntä toimivan rauhan rakentamiselle, mutta ennen kaikkea siksi, että sitä kautta voidaan selkeästi tunnustaa jokaisen ihmisen arvokkuus ja yhteisvastuu. Siksi rohkaisemme tulevia EU-Afrikka -kumppanuustoimia asettamaan ihmiset rauhanhankkeiden keskiöön yhteisövetoisia hankkeita rahoittamalla.