Euroopan Caritakset tukevat uutta sopimusta Välimeren turvapaikanhakijoiden jakamisesta jäsenmaiden kesken 

Euroopan Caritakset tukevat keskiseltä Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden maihinnousu- ja sijoittamissopimusta, jonka Ranska, Saksa, Italia ja Malta solmivat Maltalla 23. syyskuuta. Sopimus esitetään sisäasiain- ja maahanmuuttoministereille Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 7-8. lokakuuta Luxemburgissa. Caritas Europa ja Suomen Caritas vetoavat kaikkiin EU-jäsenmaihin, jotta ne allekirjoittaisivat tämän sopimuksen.

Vaikka sopimuksesta jää puuttumaan joitakin tärkeitä kohtia, se on ensimmäinen askel kohti jäsenvaltioiden solidaarista vastuunjakoa mereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden turvallisessa maihinnousussa ja sijoittamisessa. Toivomme, että tämä uusi sijoittamissuunnitelma päättäisi sen jäsenmaiden välisen häpeällisen poliittisen huutokaupan, joka käynnistyy aina, kun alus täynnä epätoivoisia ihmisiä etsii maihinnousupaikkaa.

”Haavoittuvassa asemassa olevat maahanmuuttajat, mukaan lukien lapset ja raskaana olevat naiset, ovat jo ennen vaarallisen matkan aloittamista kärsineet epäinhimillisistä olosuhteista Libyassa. Heidän ei pitäisi enää koskaan jäädä jumiin viikkokausiksi pelastusalukselle sen vuoksi, että EU-jäsenvaltiot eivät osaa jakaa vastuuta”, sanoo Maria Nyman, Euroopan Caritaksen pääsihteeri. ”Me toivomme, että monet valtiot tulevat mukaan tähän uuteen sijoittamisjärjestelmään tarjoten suojaa ihmisille, jotka ovat sen välittömässä tarpeessa.”

Caritas Europa on kuitenkin huolissaan joistakin sopimuksen kohdista, jotka voivat johtaa vahingollisiin käytäntöihin. Pelastusalusten pitäisi päästä ankkuroitumaan lähimpään turvalliseen paikkaan. Missään nimessä niitä ei pidä palauttaa Libyaan, jota ei tällä hetkellä voida pitää turvallisena paikkana palautuksille, kuten YK:n virastot ovat jatkuvasti toistaneet.

Maihinnousun yhteydessä siirtolaisten tulisi saada kunnolliset vastaanotto-olosuhteet ja oikeudenmukainen ja tehokas turvapaikkakäsittely. Näitä toimia ei saa viivyttää mielivaltaisesti. Palautukseen liittyvien vaiheiden tulee noudattaa kansainvälisiä suojelunormeja ja menettelytapoja.

Euroopan Caritas muistuttaa, että ihmishenkien pelastaminen merellä on moraalinen ja laillinen velvollisuutemme. Kansalaisjärjestöjen ja yksilöiden työtä elämän pelastamiseksi ei pitäisi koskaan kriminalisoida ja verrata monitulkintaiseen salakuljetuslakiin. Sen sijaan siirtolaisiin kohdistuvaa solidaarisuutta pitäisi tukea ja siitä pitäisi kiittää. Ja mikä tärkeintä, valtioiden tulisi kantaa vastuunsa luomalla itse sopivia ja tehokkaita meripelastusoperaatioita.

Tämä uusi sopimus on tervetullut askel. Mutta jatkotoimet ovat tarpeellisia, jotta voimme saavuttaa kestävän vastuullisuutta jakavan turvapaikkajärjestelmän koko Eurooppaan. Tärkeimpänä askeleena eteenpäin on puutteellisen Dublinin-sopimuksen uudistaminen.

 

Lausunto ja taustamateriaalit englanniksi Caritas Europan sivuilla www.caritas.eu/we-welcome-new-disembarkation-agreement/