top of page

Påverkansarbete

Caritas Finland är en del av det globala Caritas-nätverket som strävar efter att främja rättvisa, fred och jämlikhet över hela världen. Vi är medlemmar i Caritas Internationalis och Caritas Europa. I Finland är Caritas en partnerorganisation till Finlands Ekumeniska Råd samt medlem i Fingo och Finlands nätverk mot fattigdom och utanförskap (EAPN-FIN). Senast har vi blivit medlemmar i Sininauhaliitto. Caritas deltar regelbundet i uttalanden och upprop tillsammans med andra organisationer.

Caritas Europas Caritas CARES-publikationsserie presenterar konkreta sätt att minska fattigdom och utanförskap i Europa.

Rapporten från 2021 fokuserar på jämlika arbetsmarknader. Den lägger särskild vikt vid sysselsättningen för invandrare, kvinnor och ungdomar. Rapporten innehåller också rekommendationer för att förbättra sysselsättningen för romer, flyktingar och personer med funktionsnedsättningar. Läs nyheten om rapporten här (på finska).

bottom of page