top of page

Nuorista ympäristöoikeudenmukaisuuden suunnannäyttäjiä Myanmarissa

3G5A2463.jpeg

Tue Caritaksen hanketta Myanmarissa: 

caritas.fi/lahjoita

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04, viite 2312

MobilePay: 95959 

viesti: Myanmar

Paikallisen kumppanijärjestömme toteuttama hanke tukee nuoria, naisia, yhteisöjohtajia, paikallisia yhdistyksiä sekä kansalaisjärjestöjä vastaamaan yhteisöjen tarpeisiin ja edistämään ympäristöoikeudenmukaisuutta ja kestävää elämäntapaa.

 

Tämä saavutetaan seuraavalla lähestymistavalla: a) lisäämällä osallistujien ymmärrystä, tietoutta, tietoja ja taitoja, jotta he voivat johtaa muutosta yhteisöissään; b) tarjoamalla resursseja yhteisöjen johtajille suunnitella ja toteuttaa aloitteita yhdessä yhteisön jäsenten kanssa tietouden lisäämiseksi ja kestävän elämäntavan aikaansaamiseksi; c) tukemalla paikallisia verkostoja keräämään ja analysoimaan tutkimustietoa vaikuttamistyötä varten paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. 


Hankkeen tulokset ovat:
1. Naiset ja nuoret ovat kykeneviä vastaamaan yhteisön tarpeisiin liittyen kestävään elämäntapaan.
2. Yhteisöissä toteutetaan kestävään elämäntapaan liittyviä aloitteita.
3. Vaikuttamistyö kestävään elämäntapaan liittyen ja tietoisuuden lisääminen ympäristöongelmista, ilmastonmuutoksesta ja naisten oikeuksista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Hanke saa ulkoministeriön tukea vuosina 2021-2023.

bottom of page